رشدانا

رشدانا

رشدانا، پلتفرم توانمندسازی مهارتی نیروی انسانی دیجیتال برای کسب و کارها

خدماتی که رشدانا برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

1- معرفی رایگان هوشمندانه نیروی انسانی مورد نیاز هر استارتاپ به ارزش1 میلیون تومان
2- ارائه خدمات توانمندسازی نیروی انسانی (مسیرهای رشد ، مدیریت شبکه های اجتماعی، متخصص بازاریابی محتوا، متخصص فرانت اند) بورسیه مختص همراهانه به ارزش 6 میلیون تومان برای هر استارتاپ.


Linkedin


Instagram

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است