پنکیک

ارائه دهنده پایگاه داده مدیریت شده به استارتاپ ها و شرکت‌های نرم افزاری

خدماتی که پنکیک برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

اعتبار ٧،۵٠٠ میلیونی برای هر استارتاپ در استفاده از خدمات

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است