نقشه و مسیر یاب نشان

اپلیکیشن رایگان و کاربردی "مسیریاب نشان" بهترین راه رسیدن به مقصد مورد نظر با توجه به مسافت و ترافیک و با راهنمای سخنگوی فارسی

خدماتی که نشان برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

برای هر استارتاپ در همراهانه ١٠ میلیون تومان استفاده از زیرساخت های نشان طی یکسال

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است