فناپ

سکوی خلق آینده به وسعت ایران

خدماتی که فناپ برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

۳ ماه استفاده رایگان از پلتفرم ابری سکو

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است