دادپرداز

سامانه انتخاب وکیل و خدمات حقوقی آنلاین

خدماتی که دادپرداز برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

1- دادن بسته ی قراردادها که استارتاپ ها لازم دارن
2- یک مشاوره رایگان برای هر کدام از تیم ها

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است