آموت

نرم افزار سامانه دریافت و ارسال پیامک

خدماتی که آموت برای استارتاپ های همراهانه در نظر گرفته:

کد تخفیف 100 درصدی پنل پیامک برای 2 ماه به تعداد 30 پنل

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، مرکز فناوریهای پیشرفته شماره 3، شتابدهنده تریگ آپ

تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۰۶۳۲۹۷۸

©تمامی حقوق برای رویداد همراهانه محفوظ است